Документы для получения строительной лицензии

Строительная лицензия документы

Согласно Постановлению КМУ «Некоторые вопросы лицензирования строительства объектов по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними и крупными последствиями» от 30.03.2016 г.. № 256 для получения строительной лицензии Лицензиат  подает или направляет по почте в ГАСК следующую информацию:

До заяви додаються такі підтвердні документи:

відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно з додатком 2.

За наявності у суб’єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, у таких відомостях зазначається інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи — підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті);

{Абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017}

опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, згідно з додатком 3.