Пакет документов для строительной лицензии

Наши услуги:

Получить строительную лицензию

Купить строительную компанию

ЗАЯВА про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів.

Пример заполнения тут.

ВІДОМОСТІ про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи

 

ОПИС документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів

Пример заполнения ниже

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов

ОПИС  
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із  

середніми наслідками 

                                                                        середніми або середніми та значними 

 

Порядковий номер 

Найменування документа 

Кількість аркушів 

Відмітка про наявність документа* 

1 

Відомості 

13 

 

2 

Заява  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ТОВ  «БУДФІРМА« 

 

______________________________ 

(найменування посади керівника  
юридичної особи) 

___________ 

(підпис) 

ПЕТРЕНКО П,П.. 

(ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) 

 ____ ____________ 20____ р. 

М.П. (за наявності) 

 

_______________________________ 

(посада відповідальної особи органу ліцензування, яка провела перевірку зазначених у цьому описі документів) 

___________ 

(підпис) 

__________________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

Дата і номер реєстрації  
заяви в органі ліцензування    ____  __________ 20___ р. № _____ 

  _________ 

* Графа заповнюється відповідальною особою органу ліцензування. 

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017}

Юридическая компания строительная-лицензия.укр оказывает комплекс услуг по регистрации строительных компаний, а также по подбору и продаже готовых строительных компаний. Заказывайте у нас строительную компанию с лицензией на строительство. Строительная лицензия с нами — это просто.

ЗАКАЗАТЬ строительную лицензию сейчас