Документи для отримання будівельної ліцензії

Ліцензія на будівельну діяльність документи

Згідно з Постановою КМУ «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів з середніми і великими наслідками» від 30.03.2016 р .. № 256 для отримання будівельної ліцензії Ліцензіат подає або надсилає поштою до ДАБІ наступну інформацію:

До заяви додаються такі підтвердні документи:

відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно з додатком 2.

За наявності у суб’єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, у таких відомостях зазначається інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи – підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті);

{Абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017}

опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, згідно з додатком 3.