Заявление на получение строительной лицензии Пример

Наши услуги:

Получить строительную лицензию

Купить строительную компанию

 

Додаток 1  
до Ліцензійних умов 

Державна архітектурно-будівельна  
інспекція України 

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками 

      середніми або середніми та значними 

1. Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДФІРМА« (ТОВ «БУДФІРМА») 

2. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця 

01111м. Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 42  

3. Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Директор — Петренко Петро Петрович 

4. Контактні телефони (номер телефону, за наявності — номер факсу), електронна адреса 

0123456789 

123456@gmail.com 

5. Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, якими провадитиметься заявлена діяльність (із зазначенням їх найменування та місцезнаходження) 

 

6. Для юридичної особи — ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 

12345678 

7. Для фізичної особи — підприємця: 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті) 

 

8. Банківські реквізити: номер рахунка, найменування банку, МФО (зазначаються юридичною особою обов’язково, фізичною особою — підприємцем — за наявності) 

р/р 2600000000 в ПАТ «Приват Банк»  

МФО 123456 

 

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 401 від 07.06.2017} 

 10. Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками, 

середніми або середніми та значними 

на паперовому носії, згідно з таким переліком видів робіт: 

        (в електронній формі та/або на паперовому носії) 

 

Код 

Вид робіт 

Клас наслідків (відповідальності) 

1.00.00 

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 

СС2  

1.01.00 

улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних 

СС2  

1.02.00 

улаштування фундаментів із застосуванням паль 

СС2  

2.00.00 

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: 

СС2  

2.01.00 

монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання: 

СС2  

2.01.01 

водопостачання та водовідведення 

СС2  

2.01.02 

опалення 

СС2  

2.01.03 

вентиляції і кондиціювання повітря 

СС2  

2.01.04 

газопостачання 

СС2  

 11. За наявності раніше виданої ліцензії зазначаються: 

 (серія та номер ліцензії (за наявності); номер та дата прийняття рішення про видачу; найменування органу, 

який видав ліцензію; дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії) 

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, ознайомлений. 

Даю згоду на обробку персональних даних Петренко Петро Петрович. 

 __________________                       Петренко П.П          _________ 201_ р. 

                 (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 

  ТОВ «Будфірма« 

__________Директор___________ 

(найменування посади керівника  
юридичної особи) 

___________ 

(підпис) 

                       Петренко П.П.. 

(ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) 

 ____ ____________ 20____ р. 

М.П. (за наявності) 

  Примітка. Кожна сторінка заяви нумерується, засвідчується підписом суб’єкта господарювання та скріплюється його печаткою (за наявності). 

 {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017}

 

Актуальный бланк можно скачать тут.

  Юридическая компания Строительная-лицензия.укр оказывает комплекс услуг по регистрации строительных компаний, а также по подбору и продаже готовых строительных компаний. Заказывайте у нас строительную компанию с лицензией на строительство. Строительная лицензия с нами — это просто.

ЗАКАЗАТЬ строительную лицензию сейчас